Kapillaarinen kosteus

Kapillaarinen kosteus tulee tyypillisesti terminä eteen esimerkiksi rakennusten kuntokartoitusten tai kosteusmittausten yhteydessä.

Vanhempia rakennuksia piinaava kapillaarinen kosteuden nousu tarkoittaa yksinkertaistetusti sitä, että esimerkiksi maaperässä oleva kosteus siirtyy vetenä painovoimaa uhmaten huokoisen rakenteen sisällä kastellen sitä.

Rakenteiden kosteudella on merkitystä, sillä suhteellisen kosteuden ollessa yli 75 %, mikrobikasvusto on mahdollista. Patentoitu SafeDrying-kuivatusjärjestelmä poistaa kapillaarisen kosteuden aiheuttamat haitat pitämällä rakenteet kuivina niiden koko elinkaaren ajan, jolloin mikrobikasvustoa ei pääse enää syntymään.

SafeDrying on paras tapa pitää rakenteet kuivina

Viime vuosituhannella ohjeistettiin perustamaan talot häiriintymättömän perusmaan varaan. Tämä mahdollistaa kapillaarisen kosteuden nousun rakenteisiin maaperästä.

Nykyään perustusten alle laitetaan esimerkiksi pestyä sepeliä katkaisemaan kapillaarikosteuden siirtyminen maasta rakenteisiin. Perustamistavan muuttaminen vanhoissa rakennuksissa jälkikäteen on kuitenkin käytännössä mahdotonta. Esimerkiksi anturan alle ei saa lisättyä pestyä sepeliä jälkikäteen. Tällöin myöskään kapillaarikosteuden aiheuttamaa ongelmaa ei ole monestikaan saatu perinteisin keinoin kuten salaojituksin ratkaistua. Perustamistavasta johtuva kapillaarisen vedennousun haaste kun on ja pysyy.

Esimerkki kapillaari-ilmiöstä

Kapillaarinen kosteuden nousu edellyttää aina sitä, että rakenteen kapillaaritiehyeissä on vettä. Kun rakenteen kapillaaritiehyet on kuivattu ja pidetään kuivina patentoidulla SafeDrying-järjestelmällä, ei kosteus enää pääse nousemaan rakenteissa kapillaarisesti ja ongelma poistuu. Kun rakenteen sisältä on poistettu kapillaarikosteus, riittää niiden kuivuuden ylläpitoon tyypillisesti pelkkä osa-aikainen tuuletus SafeDrying-järjestelmällä. Näin myös käyttökustannukset sähkön osalta ovat hyvin maltilliset.

Perinteisten kapillaarisen vedennousun korjaustapojen ongelma on myös monesti ollut se, että niiden toimivuus nähdään joidenkin vuosien päästä toteutuksesta. Kapillaarinen kosteuden nousu ottaa oman aikansa, jolloin tyypillisesti noin 3 vuoden sisään korjauksista on nähty toimivatko ne vaiko eivät.

SafeDrying-järjestelmään liittyvän reaaliaikaisen rakenteiden kosteuden etävalvonnan ansiosta korjausten toimivuutta ei tarvitse arvuutella vuosia, vaan se voidaan todentaa reaaliaikaisesti. Näin kapillaarisen kosteuden aiheuttamilta ikäviltä yllätyksiltä vältytään ja kerätty data voidaan esittää kansantajuisesti myös tilojen ylläpidosta vastaaville sekä niiden käyttäjille heidän mielenrauhansa takaamiseksi.

Tyypillisessä SafeDrying-asennuskohteessa kapillaarisen kosteuden aiheuttamaa ongelmaa on pahimmillaan yritetty ratkaista monella eri vuosikymmenellä sadoillatuhansilla euroilla ilman mitään todennettavissa olevia tuloksia. Tällöin monesti tulee kyseeseen asuntojen muuttaminen toisarvoisiksi varastotiloiksi tai jopa rakennusten purkaminen. SafeDryingin kustannukset ovat lähes poikkeuksetta vain murto-osa perinteisiin keinoihin verrattuna ja kapillaarinen kosteuden nousu saadaan varmasti kuriin. Näin vältytään rakennusten purkamiselta ja asuntojen muuttamiselta varastoiksi kapillaarikosteuden takia.

SafeDrying on monesti ainoa vaihtoehto korvata salaojitus

Salaojitus ei aina ratkaise perustamistavasta johtuvia kapillaarisen kosteuden haasteita.

Monesti esimerkiksi rinteeseen tehtyjen talojen kanssa ilmenee ongelmia kapillaarisen kosteuden kanssa, vaikka salaojat olisikin uusittu. Aina salaojittaminen ei myöskään ole edes realistinen vaihtoehto korjata kiinteistön kosteushaastetta. Tällöin voi tulla eteen tilanne, jossa salaojitusta ei haluta lähteä toteuttamaan epävarmojen lopputulosten ja/tai korkeiden kustannusten takia. Esimerkiksi kallion päälle perustetuissa tai tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä sijaitsevissa taloissa salaojitus voi olla niin kallista tai jopa mahdotonta toteuttaa, että siihen ei kannata ryhtyä. Omat haasteensa aiheuttavat myös esimerkiksi keskellä taloa olevat suoraan anturan päältä lähtevät kantavat seinälinjat, joiden kosteushaasteisiin ulkopuolisella salaojituksella ei tyypillisesti ole mitään vaikutusta. Salaojituksella ei siis monestikaan voida vaikuttaa aikanaan käytettyyn perustusten alaiseen vääränlaiseen maa-ainekseen, joka mahdollistaa kapillaarisen kosteuden siirtymisen perustusten kautta yläpuolisiin rakenteisiin. Tällöin SafeDrying-järjestelmä onkin monesti osoittautunut ainoaksi mahdolliseksi kustannustehokkaaksi ja varmaksi korjaustavaksi.

Tämän sivun lopusta löytyy linkkejä useisiin patentoidulla SafeDrying-järjestelmällä korjattujen kohteiden referenssitarinoihin, joissa salaojitus oli jo ehditty tuloksetta toteuttaa tai sen toteuttaminen oli osoittautunut mahdottomaksi ennen kuivatusjärjestelmän asentamista.

Asuntokauppa voi peruuntua kapillaarisen kosteuden takia

SafeDrying-järjestelmällä myyjä voi onneksi turvata omat yöunensa ja olla varma siitä, että kapillaarisen kosteuden kanssa ei yllätyksiä pääse syntymään.

Asunto on monelle ihmiselle suurin omaisuuserä, joka koskaan tulee myytyä. Tällöin asuntokaupan estyminen tai peruuntuminen jostakin syystä on ymmärrettävästi erittäin stressaava tilanne. Asuntokauppatilanteissa kapillaarinen kosteus saattaakin aiheuttaa suurta huolta, sillä monessa tapauksessa pankki ei lähde lainoittamaan kapillaarisesta kosteudesta kärsivää kohdetta, jos selkeää ja varmaa korjaustapaa ei ole tiedossa. Esimerkiksi rinteeseen kallion päälle perustetuissa taloissa tämä voi monesti olla mahdoton yhtälö toteuttaa tai vähintäänkin niin kallista, ettei yrittäminen ole mielekästä. Tällöin myyjälle voi tulla erittäin ikävä yllätys eteen, kun ostaja ei saakaan pankista lainaa asuntokauppaa varten, kapillaarisen kosteuden aiheuttamien riskien takia, vaikka muuten kaikki olisikin kunnossa ja talon remontointiin myyntikuntoon olisi panostettu suuriakin summia rahaa.

Tyypillisesti kapillaarisen kosteuden ongelma paljastuu myyjälle vasta kuntokartoituksen yhteydessä, kun kaupoista on jo lähes päästy yhteisymmärrykseen ja talon rakenteiden kuntoa lähdetään selvittämään. SafeDrying pystyy onneksi olemaan tällöin myyjän apuna, vaikka muut tahot olisivatkin jo ehtineet nostaa kädet pystyyn ja ehtineet todeta ongelman mahdottomaksi korjata. Asiantuntijoillamme on kokemusta lukuisista kohteista, joita ei ilman SafeDrying-järjestelmää olisi voinut myydä tai edes korjata. Kuivatusjärjestelmän asennuksen jälkeen jo kerran kaupoista perääntyneet ostajat ovat kuitenkin palanneet tekemään talokaupat ja pankit ovat lainoittaneet asuntokaupat ongelmitta.

Kuivatusjärjestelmään liittyvän reaaliaikaisen etävalvonnan ansiosta voidaan myös välttyä tilanteilta, joissa kosteusongelmat paljastuvat vasta vuosien päästä talokaupoista ja ostaja alkaa niiden perusteella vaatimaan myyjältä hyvitystä tai jopa kauppahinnan palauttamista. Yleisen oikeuskäytännön mukaan ostajalla on nimittäin viisi vuotta aikaa valittaa näistä asioista, joten ikävä yllätys voi tulla myyjälle vastaan vuosienkin päästä asuntokaupoista, vaikka kosteusongelmaa olisikin perinteisin keinoin yritetty korjata. SafeDrying-järjestelmällä myyjä voi onneksi turvata omat yöunensa ja olla varma siitä, että kapillaarisen kosteuden kanssa ei yllätyksiä pääse syntymään.

Mikäli vastaava tilanne on osunut Sinun kohdallesi, ota yhteyttä sivun alaosasta löytyvien ohjeiden mukaan, niin tehdään asuntokauppa yhdessä mahdolliseksi.

Näin SafeDrying-menetelmä toimii

Havainnekuvat eri asennustavoista.

Pintaan asennettu Safedrying kuivatuskanava
Rakenteeseen upotettu kuivatuskanava
Safedrying yhdistelmäasennus

Mitä kapillaarinen kosteus tarkoittaa?

Kapillaarinen kosteuden nousu tarkoittaa veden imeytymistä huokoisiin materiaaleihin veden pintajännitysvoimien aikaansaaman huokosalipaineen vaikutuksesta. Vesi imeytyy esimerkiksi maaperästä tai toisesta kapillaarikosteuden kyllästämästä materiaalista huokoiseen aineeseen, kuten maanvastaisiin rakenteisiin.

Kapillaarista kosteuden nousua tapahtuu esimerkiksi kiviainespohjaisissa rakennusmateriaaleissa kuten betonissa, tiilissä ja kevytsoraharkossa. Betoni on käytetyin rakennusmateriaali maailmassa, joten kapillaarinen kosteus on vanhempien rakennusten kosteushaasteiden kanssa kamppailleille usein surullisen tuttu termi. Esimerkiksi sokkelissa kapillaarinen kosteus saattaa visualisoitua sokkelin pintaan ilmestyvänä valkoisena kalkkihärmänä.

Kosteus on kapillaarisella alueella, kun rakenteen kapillaaritehyeissä on vettä. Kapillaarisesti kosteus siirtyy sekä pysty että sivusuunnassa. Tällöin esimerkiksi perustamistavasta kumpuava kapillaarikosteuden ongelma saattaa näkyä sokkelin lisäksi asuinhuoneiston lattioiden kastumisena perustuksiin liitoksissa olevien seinien vierestä, vaikka keskellä lattiaa ei kapillaarikosteutta olisikaan.

Havainnekuva miten kosteus liikkuu rakennuksessa

Kapillaarikosteuden aiheuttamat haitat

Suurin ongelma vanhemmissa taloissa kapillaarikosteuden osalta liittyy tyypillisesti niiden perustamistapaan, joka mahdollistaa maaperässä olevan kosteuden kapillaarisen nousun perustusten kautta seinärakenteisiin ja lattiaan.

Rakenteiden kosteudella on väliä, sillä suhteellisen kosteuden ollessa yli 75 %, on mikrobikasvusto mahdollista. Lähes mikä tahansa rakennusmateriaali homehtuu, kun se on riittävän kauan kostea. 

Koska kapillaarisen vedennousun ongelma johtuu perustamistavasta, jota ei voida muuttaa, ei esimerkiksi uusilla salaojituksilla, patolevyillä injektoinneilla tai vedeneristyksillä ole monestikaan vaikutusta perustusten kautta nousevaan kapillaariseen kosteuteen. Usein myös kapillaarisen vedennousun korjauskustannukset perinteisin menetelmin olisivat niin suuret ja lopputulos epävarma, ettei niihin haluta ryhtyä.

Tällöin monesti ainoana vaihtoehtona on saatettu esittää rakennuksen purkamista, koska ongelmaa ei ole saatu ratkaistua tai korjausyritykset tulisivat liian kalliiksi. Jos kyseessä on esimerkiksi asunto tai vaikkapa kylän ainoa koulu- ja päiväkotirakennus, joka pitäisi kapillaarisen kosteuden aiheuttamien ongelmien takia purkaa, voivat negatiiviset kerrannaisvaikutukset olla mittavat.

Onneksi patentoidulla SafeDrying-järjestelmällä voidaan pelastaa ja on pelastettu lukuisia kapillaarisen vedennousun aiheuttamista ongelmista kärsinyttä rakennusta. Nämä aiemmin jopa korjaamattomina pidetyt kapillaarisen kosteuden aiheuttamat ongelmat onkin siis nykyään mahdollista korjata hyvin kustannustehokkaasti ja varmasti. 

Safedrying-kuivausyksikkö
Kosteudenkeruukanavisto asuintiloissa

Toimi näin

1.

Jos omassa kohteessasi on todettu kapillaarisen kosteuden aiheuttamia ongelmia, ota meihin yhteyttä ja kerro miten ja missä ongelma ilmenee. Lähetä samalla myös rakennuksen pohjakuva sekä mahdolliset tutkimusraportit, tämä helpottaa tilanteen hahmottamista.

2.

Arvioimme toimittamasi materiaalin perusteella miten voisimme olla avuksi ja olemme sinuun yhteydessä.

3.

Lähetämme asiantuntijan käymään kohteessa ja teemme ehdotuksen korjauksesta.

Järjestelmän varmuus saa kiitosta asiakkailtamme

Patentoitu SafeDrying-järjestelmä on saanut kiitosta asiakkailtamme hyvin laajalta rintamalta.

Rivitalo - Sipoo

Sipoolaisessa rivitaloyhtiössä palautettiin jo asumiskäytöstä poistettu asunto takaisin asumiskuntoon hyvin nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Lue lisää

Arvokiinteistö - Helsinki Kruununhaka

Helsingin Kruununhaassa arvokiinteistön pohjakerroksen asunto oli vaarassa muuttua toisarvoiseksi varastotilaksi kalliista korjauksista huolimatta. SafeDryingilla tämä vältettiin ja vuokralainen ei menettänyt kotiaan.

Lue lisää

Palvelurakennukset - Lempäälä

Lempäälän kunnassa SafeDrying on korjannut jo neljä kosteusongelmista kärsinyttä tärkeää palvelurakennusta erinomaisin tuloksin. Kunnan tilapalvelupäällikkö totesikin lehtihaastattelussa ratkaisun rakennusten kosteusongelmiin SafeDryingin myötä vihdoin löytyneen.

Lue lisää

Taloyhtiö - Töölö

Töölöläisen taloyhtiön osakas otti vuosikymmeniä jatkuneet asuntonsa kosteusongelmien korjaamisen omiin käsiinsä ja haki aktiivisesti ratkaisua jopa mahdottomalta näyttäneelle kosteushaasteelle, kun taloyhtiön keinot olivat jo loppuneet. Aalto-yliopistoon soittamalla hän sai vinkin SafeDrying-menetelmästä ja asunto saatiin pelastettua.

Lue lisää

Miksi valita SafeDrying?

SafeDrying Oy on Suomen johtava rakennusten etävalvottujen sisäpuolisten kuivatusjärjestelmien toimittaja. Patentoitu kuivatus- ja kuivanapitojärjestelmä takaa kiinteistön kuivumisen ja kuivana pysymisen koko käyttöiän ajan.

Menetelmä perustuu suureen virtausnopeuteen, lämpöön ja kuivattuun ilmaan, jotka kohdennetaan rakenteiden sisään tai rakennetta vasten erikoisvalmisteisten kuivatuskanavien kautta. Näin rakenteiden kuivaus on huomattavasti tehokkaampaa verrattuna perinteisiin pinnan kautta tapahtuviin kuivaustapoihin.

SafeDrying-järjestelmään kuuluu lisäksi aina rakenteiden kosteuden reaaliaikainen etävalvonta. Näin ikäviä yllätyksiä ei pääse syntymään ja kuivatuksen tulokset voidaan kerätyn datan ansiosta esitellä esimerkiksi taloyhtiön hallitukselle, yhtiökokoukselle tai asuntokauppatilanteessa ostajalle jopa vuosien ajalta. Monessa kohteessa ostajat ovat jopa kieltäytyneet enää ostamasta taloa, jossa ei tällaista varmuutta kuivuudesta ole. Asuntokaupat on kuitenkin saatu sovittua hyvin mutkattomasti, kun tieto rakenteiden kuivuudesta on olemassa.

Mikäli oma kohteesi kärsii kosteusongelmista, parhaiten meidät tavoitat toimistoaikoina vuorovaikutteisesti puhelimitse tai chatin kautta. Toimistoaikojen ulkopuolella sähköposti löytää parhaiten perille.