SafeDrying -järjestelmällä saadaan kaikki rakennukset kuiviksi, kunhan rakenteisiin ei pääse painovoimaisesti vettä. Esteenä ei ole sekään, vaikka kosteuden lähde olisi rakennusten perustamistapa, joka nostaa kapillaarisesti kosteutta alhaalta päin rakenteisiin. SafeDrying onkin paras tapa pitää kapillaarisesta kosteudennoususta kärsivät rakenteet kuivina.

Kosteusvaurioituneiden omakoti-, rivi- ja kerrostalojen sekä julkisten tilojen, isojenkin kiinteistöjen kastuneet rakenteet pystytään kuivattamaan tehokkaasti, turvallisesti ja taloudellisesti patentoidulla SafeDrying -järjestelmällä. Lyhyen asennusajan ja rakenteiden sisältä tapahtuvan kuivatuksen ansiosta vältytään usein kokonaan väistötiloilta ja muilta raskailta väliaikaiskustannuksilta. SafeDrying -järjestelmään liittyvän etävalvonnan avulla voidaan varmistaa myös sekä uusien että vanhojen kiinteistöjen koko tulevan elinkaaren aikainen kuivuus.

Miksi SafeDrying-kuivanapitojärjestelmää tarvitaan


Pelkästään betonilattioiden kosteusvaurioita aiheuttaneita vuotovahinkoja vakuutusyhtiöt korvasivat vuonna 2012 yhteensä n. 36 000 kohteessa. Todellisuudessa vuotovahinkojen määrä lienee moninkertainen, koska vakuutusyhtiöt ovat tehokkaasti sopimuksissa pienentäneet omia vastuitaan.

Kosteusvahinkoja syntyy myös muista lähteistä kuin vuodoista. Asumisen ja kiinteistönpidon aikana tapahtuu usein myös paljon sellaisia asioita jotka tuovat kosteutta rakenteisiin, esim. runsas sademäärä saattaa aiheuttaa tavallista suuremman kosteusrasituksen rakenteille, salaojitus voi pettää tai läheinen joki tulvia perustuksiin asti.

Lisäksi rakennusvirheet ovat yksi merkittävä syy kosteusvahingoille. Valtion rahoittamassa Hometalkoot -tutkimuksessa todettiin muun muassa, että: ”Suomessa on noin 1,1 miljoonaa omakotitaloa, joissa asuu yhteensä lähes 2,7 miljoonaa ihmistä eli noin puolet suomalaisista. Lähes joka neljännessä omakotitalossa on kosteus- ja homevaurioita”.

Näiden lisäksi Suomessa on alapohjan kosteusongelmista johtuva korjaustarve lukuisissa kouluissa, päiväkodeissa, hoitorakennuksissa ja työpaikoilla. Merkittävä osa näistä voidaan korjata ja estää patentoidulla SafeDrying-kuivatusjärjestelmällä.

SafeDrying soveltuu erityisen hyvin rintamamiestalojen, taloyhtiöiden, koulujen, päiväkotien, uimahallien, terveyskeskusten ja kosteiden kellareiden kivirakenteiden kosteusvaurioiden korjaamiseen.

Rakennusaikaiset kuivumishaasteet ovat toinen osakokonaisuus, joissa SafeDrying-kuivatusjärjestelmä on ylivertainen perinteisiin ratkaisuihin verrattuna.

Paikallavaletun betonilaatan kuivumisaika on usein myös uudisrakennuskohteissa työmaan etenemistä rytmittävä tekijä. Toisin sanoen, mitä nopeammin betonilaatan saa rakennusvaiheessa kuivatettua, sitä nopeammin rakennuskohde on mahdollista saada valmiiksi ja ottaa käyttöön. Valetun betonilaatan liian nopea pinnoittaminen voi johtaa käytönaikaisiin home- ja sisäilmaongelmiin, kun pinnoitteen alle jäävässä kosteassa betonissa syntyy homekasvusto.

Aikataulu- ja kustannussyyt saattavat kuitenkin johtaa hätiköintiin ja liian aikaiseen laatan pinnoittamiseen. Rakennusvirheiden korjaaminen jälkikäteen aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia ja aikataulujen venymistä, eikä ole kenenkään etu. SafeDrying -järjestelmä mahdollistaa betonilaatan turvallisen pinnoittamisen hyvin varhaisessa vaiheessa, sillä se kuivattaa rakennetta sisältä, ja estää näin terveydelle haitallisten homekasvustojen muodostumisen. Järjestelmä nimittäin valetaan uudiskohteissa betonilaatan sisään. Näin vältytään takuuvarmasti alapohjan kosteudesta johtuvista ongelmista.

Tästä syystä SafeDrying-kuivatusjärjestelmällä onkin mahdollista lyhentää rakennusaikaa merkittävästi. Patentoitu SafeDrying-kuivatusjärjestelmä nopeuttaa betonilaatan kuivumista turvallisesti, ja jatkaa alapohjan kuivana pitämistä koko rakennuksen elinkaaren ajan.

valkeakosken-talo.jpg
valkeakosken-kellarifixed.jpg
valkeakoski-pesuhuone3.jpg