Miksi SafeDrying?

SafeDrying-järjestelmällä saadaan kaikki rakennukset kuiviksi ja pidettyä kuivina, kunhan rakenteisiin ei pääse painovoimaisesti vettä.


Esteenä ei ole sekään, vaikka kosteuden lähde olisi rakennusten perustamistapa, joka nostaa kapillaarisesti kosteutta alhaalta päin rakenteisiin. SafeDrying onkin paras tapa pitää kapillaarisesta kosteudennoususta kärsivät rakenteet kuivina.

SafeDrying on myös ensimmäinen varma tapa korjata jatkuvasta kosteusrasituksesta kärsiviä kantavia seinälinjoja kustannustehokkaasti, nopeasti ja ilman kuukausia kestäviä remontteja tai väistötiloja. Lyhyen asennusajan ja rakenteiden sisältä tapahtuvan kuivatuksen ansiosta vältytään nimittäin tyypillisesti kokonaan väistötiloilta ja muilta raskailta väliaikaiskustannuksilta. Lisäksi, SafeDrying-järjestelmään liittyvän rakenteiden kosteuden etävalvonnan avulla varmistetaan sekä uusien että korjattavien kiinteistöjen koko tulevan elinkaaren aikainen turvallinen kuivuus.

Miksi SafeDrying?

SafeDrying-järjestelmällä saadaan kaikki rakennukset kuiviksi ja pidettyä kuivina, kunhan rakenteisiin ei pääse painovoimaisesti vettä.

Esteenä ei ole sekään, vaikka kosteuden lähde olisi rakennusten perustamistapa, joka nostaa kapillaarisesti kosteutta alhaalta päin rakenteisiin. SafeDrying onkin paras tapa pitää kapillaarisesta kosteudennoususta kärsivät rakenteet kuivina.

SafeDrying on myös ensimmäinen varma tapa korjata jatkuvasta kosteusrasituksesta kärsiviä kantavia seinälinjoja kustannustehokkaasti, nopeasti ja ilman kuukausia kestäviä remontteja tai väistötiloja. Lyhyen asennusajan ja rakenteiden sisältä tapahtuvan kuivatuksen ansiosta vältytään nimittäin tyypillisesti kokonaan väistötiloilta ja muilta raskailta väliaikaiskustannuksilta. Lisäksi, SafeDrying-järjestelmään liittyvän rakenteiden kosteuden etävalvonnan avulla varmistetaan sekä uusien että korjattavien kiinteistöjen koko tulevan elinkaaren aikainen turvallinen kuivuus.

Mihin kuivanapitojärjestelmää tarvitaan


Pelkästään betonilattioiden kosteusvaurioita aiheuttaneita vuotovahinkoja vakuutusyhtiöt korvasivat vuonna 2012 yhteensä n. 36 000 kohteessa. Todellisuudessa vuotovahinkojen määrä lienee moninkertainen, koska vakuutusyhtiöt ovat tehokkaasti sopimuksissa pienentäneet omia vastuitaan.

Kosteusvahinkoja syntyy myös muista lähteistä kuin vuodoista. Asumisen ja kiinteistönpidon aikana tapahtuu usein myös paljon sellaisia asioita jotka tuovat kosteutta rakenteisiin, esim. runsas sademäärä saattaa aiheuttaa tavallista suuremman kosteusrasituksen rakenteille, salaojitus voi pettää tai läheinen joki tulvia perustuksiin asti.

Lisäksi rakennusvirheet ovat yksi merkittävä syy kosteusvahingoille. Valtion rahoittamassa Hometalkoot -tutkimuksessa todettiin muun muassa, että: ”Suomessa on noin 1,1 miljoonaa omakotitaloa, joissa asuu yhteensä lähes 2,7 miljoonaa ihmistä eli noin puolet suomalaisista. Lähes joka neljännessä omakotitalossa on kosteus- ja homevaurioita”.

Näiden lisäksi Suomessa on seinä- ja lattiarakenteiden kosteusongelmista johtuva korjaustarve lukuisissa kouluissa, päiväkodeissa, hoitorakennuksissa, taloyhtiöissä ja työpaikoilla. Merkittävä osa näistä voidaan korjata ja estää patentoidulla SafeDrying-kuivatusjärjestelmällä.

SafeDrying soveltuu erityisen hyvin, taloyhtiöiden, koulujen, päiväkotien, uimahallien, terveyskeskusten, omakotitalojen ja kosteiden kellareiden kivirakenteiden kosteusongelmien korjaamiseen ja ehkäisemiseen.

Rakennusaikaiset kuivumishaasteet ovat toinen osakokonaisuus, joissa SafeDrying-kuivatusjärjestelmä on ylivertainen perinteisiin ratkaisuihin verrattuna.

Paikallavaletun betonilaatan kuivumisaika on usein myös uudisrakennuskohteissa työmaan etenemistä rytmittävä tekijä. Toisin sanoen, mitä nopeammin betonilaatan saa rakennusvaiheessa kuivatettua, sitä nopeammin rakennuskohde on mahdollista saada valmiiksi ja ottaa käyttöön. Valetun betonilaatan liian nopea pinnoittaminen voi johtaa käytönaikaisiin home- ja sisäilmaongelmiin, kun pinnoitteessa tai kosteassa betonissa syntyy mikrobikasvusto tai liian märän betonin päälle asennetusta pinnoitteesta vapautuu sisäilman laatuun vaikuttavia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC).

Aikataulu- ja kustannussyyt saattavat kuitenkin johtaa hätiköintiin ja liian aikaiseen laatan pinnoittamiseen. Rakennusvirheiden korjaaminen jälkikäteen aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia ja aikataulujen venymistä, eikä ole kenenkään etu. SafeDrying-järjestelmä mahdollistaa betonilaatan turvallisen pinnoittamisen hyvin varhaisessa vaiheessa, sillä se kuivattaa rakennetta sisältä, ja estää näin terveydelle haitallisten kosteudesta johtuvien mikrobien ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden muodostumisen. Kuivatuskanavisto nimittäin valetaan uudiskohteissa betonilaatan sisään. Näin vältytään takuuvarmasti alapohjan kosteudesta johtuvista ongelmista.

SafeDrying-kuivatusjärjestelmällä onkin mahdollista lyhentää rakennusaikaa merkittävästi. Patentoitu SafeDrying-kuivatusjärjestelmä nopeuttaa betonilaatan kuivumista turvallisesti, ja jatkaa alapohjan kuivana pitämistä koko rakennuksen elinkaaren ajan.

valkeakosken-talo.jpg
valkeakosken-kellarifixed.jpg
valkeakoski-pesuhuone3.jpg

SafeDrying

SafeDrying-järjestelmän pohjana toimiva Tulilattia-lämmitysjärjestelmä on alun perin kehitetty erittäin energiatehokkaiden pientalojen lämmitystarpeisiin. Tekesin myötävaikutuksella lämmitysjärjestelmään kehitettiin vallankumouksellinen kuivatusominaisuus. Patentoidusta kuivausominaisuudesta onkin muodostumassa kansantaloudellisesti merkittävä sovellus, kun home- ja kosteusongelmille voidaan heittää hyvästit taatusti kuivien rakenteiden ansiosta.

Yhteistyökumppanit