Lattian sisässä oleva putkisto lämmittää laatan ja poistaa kosteuden laatasta.
Patentoitu SafeDrying-kuivatusjärjestelmä perustuu kuivaan ja lämpimään ilmaan, jota kierrätetään suurella nopeudella rakenteiden sisällä kulkevissa kuivatuskanavissa.
Uudiskohteissa SafeDrying-putket valetaan betonilaatan sisään. Korjauskohteissa kuivatuskanavisto voidaan urata kuivatettavan kiinteistön lattioihin, toteuttaa pinta-asennuksena seinän ja lattian liitoskohdassa tai valaa betonilaatan sisään.
 
SafeDrying-kuivatuskanavat luovuttavat lämpöä ympäröiviin rakenteisiin, samalla kanavisto kerää kosteutta rakenteista ja pitää ympäröivät rakenteet kuivina. Kanavisto siirtää rakenteista kerätyn kosteuden kuivatusyksikköön.
 
Kuivatusyksikössä ilmavirta kuivataan, lämmitetään ja puhalletaan uudelleen kiertoon. SafeDrying -järjestelmän ilmavirtaus on hyvin tehokas, sillä tyypillisesti ilma kiertää takaisin kuivatusyksikköön jo kolmesta kahdeksaan sekunnissa.
 
Tehokuivatusvaiheen ajaksi, järjestelmään liitetään myös adsorptiokuivain ja lämmitin. Tyypillisesti tehokuivatusvaihe kestää kohteesta riippuen noin 2-6 kuukautta. Perinteisistä kuivatustavoista poiketen, SafeDrying mahdollistaa tilojen käytön koko tehokuivatusjakson ajan.  

Kiinteistön kuivuttua, kuivana pitämiseen riittää tyypillisesti ajoittainen ilman kierrätys putkistossa, eikä merkittäviä käyttökustannuksia näin muodostu. Kyseessä ei siis ole kertakuivatus, vaan SafeDrying-järjestelmä asennettaan kiinteäksi osaksi rakennusta.

Kanavistossa kulkevan ilman sisältämä kosteus on lisäksi monin tavoin seurattavissa ja arvot saa helposti luettavaksi etänä esim. matkapuhelimella tai tietokoneella. Tämä mittaustieto auttaa sekä uusien että olemassa olevien rakennusten kuivatusta ja kuivana pitämistä niiden koko elinkaaren ajan.


Mihin kuivatusteho perustuu?

Betonilattian sisään asennettuun putkistoon puhalletaan kuivaa ja lämmin ilmaa, joka lämmittää betonilaatan. Laatta kuivuu nopeasti kierrätettävän ilmavirran ansiosta.


Hiustenkuivaaja on kaikille tuttu ja lähes joka kodista löytyvä kuivatuksen tehokas apuväline. Patentoitua SafeDrying-kuivatusjärjestelmää voisikin kuvailla rakennusfööniksi. 

Rakenteiden sisälle nimittäin puhalletaan SafeDrying-kanaviston kautta kuivaa ja lämmintä ilmaa suurella nopeudella. Kuiva ja lämmin ilma pystyy sitomaan itseensä tehokkaasti kosteutta, jonka ilmavirta sitten kuljettaa pois rakenteista.

Suljetussa SafeDrying-kuivatusjärjestelmässä ilmavirran nopeus voidaan nostaa erittäin suureksi – suuremmaksi kuin millään puhaltimella, joka lämmittää vain betonin pintaa. Tutkimuksissa SafeDrying-järjestelmän onkin todettu poistavan kosteutta rakenteista useita kertoja tehokkaammin, kuin optimiolosuhteissa pinnan kautta tapahtuvan kuivatuksen.

SafeDrying -järjestelmään voidaan yhdistää lattiassa kiertävän ilman kosteushälytykset, jotka välittävät heti tiedot kiinteistön kunnossapidosta vastaavalle. Näin päästään kosteuden lähteelle nopeasti. Kun tehokas SafeDrying-kosteudenpoistojärjestelmä on jo asennettu, pienistä kosteusvahingoista selvitään ilman suuria toimenpiteitä. Järjestelmä myös mahdollistaa helpon siirtymisen tehokuivatusvaiheeseen rakenteita purkamatta.  

ETÄSEURANTA

Toisin kuin perinteisillä menetelmillä, joissa kosteusarvoja seurataan vain mitta-anturin kapea-alaisen mittapisteen kautta, SafeDrying-järjestelmässä saadaan ilmavirran ja rakenteiden kosteutta seuraamalla varmistettua turvallinen kuivuus koko kuivattavalta alalta. Kosteuden poistumisesta ja rakenteiden kuivuudesta saadaan siten myös seuranta-arvot koko rakennuksesta niitä tarvitseville. Näin myös tilan käyttäjille saadaan varmuus SafeDrying-järjestelmän toimivuudesta ja rakennuksen terveellisyydestä, eikä ikäviä yllätyksiä pääse syntymään.

Betonilattian sisään asennettuun putkistoon puhalletaan kuivaa ja lämmin ilmaa, joka lämmittää betonilaatan. Laatta kuivuu nopeasti kierrätettävän ilmavirran ansiosta.