Toimintaperiaate

Patentoidun SafeDrying-kuivatusjärjestelmän kuivatusteho perustuu kuivatuskanaviston kautta rakenteiden sisällä suljetusti kiertävään ilmaan, joka kuivataan, lämmitetään ja uudelleen kierrätetään kuivatusyksikössä.

Toimintaperiaate

Patentoidun SafeDrying-kuivatusjärjestelmän kuivatusteho perustuu kuivatuskanaviston sisällä suljetusti kiertävään ilmaan, joka kuivataan, lämmitetään ja uudelleen kierrätetään kuivatusyksikössä.

Järjestelmä asennetaan kiinteäksi osaksi kiinteistöä

Uudiskohteissa SafeDrying-kanavat valetaan betonilaatan sisään. Korjauskohteissa kuivatuskanavisto voidaan upottaa kuivatettavan kiinteistön rakenteisiin tai asentaa pinta-asennuksena seinän ja lattian liitoskohtaan.

Järjestelmä asennetaan kiinteäksi osaksi kiinteistöä

Uudiskohteissa SafeDrying-kanavat valetaan betonilaatan sisään. Korjauskohteissa kuivatuskanavisto voidaan urata kuivatettavan kiinteistön rakenteisiin tai asentaa pinta-asennuksena seinän ja lattian liitoskohtaan.

Lattian sisässä oleva putkisto lämmittää laatan ja poistaa kosteuden laatasta.

SafeDrying-kuivatuskanavat luovuttavat lämpöä ympäröiviin rakenteisiin, samalla kanavisto kerää kosteutta rakenteista ja pitää ympäröivät rakenteet kuivina. Kanavisto siirtää rakenteista kerätyn kosteuden kuivatusyksikköön. 

Kuivatusyksikössä ilmavirta kuivataan, lämmitetään ja puhalletaan uudelleen kiertoon. SafeDrying-järjestelmän ilmavirtaus on hyvin tehokas, sillä tyypillisesti ilma kiertää takaisin kuivatusyksikköön muutamassa sekunnissa. 

Tehokuivatusvaiheen ajaksi, järjestelmään liitetään myös adsorptiokuivain ja lämmitin. Tyypillisesti tehokuivatusvaihe kestää kohteesta riippuen noin 1-3 kuukautta. Perinteisistä kuivatustavoista poiketen, SafeDrying mahdollistaa tilojen käytön koko tehokuivatusjakson ajan. 

Kiinteistön kuivuttua, kuivana pitämiseen riittää tyypillisesti ajoittainen ilman kierrätys kanavistossa, eikä merkittäviä käyttökustannuksia näin muodostu. Kyseessä ei siis ole kertakuivatus, vaan SafeDrying-kuivanapitojärjestelmä asennettaan kiinteäksi osaksi rakennusta.

Kanavistossa kulkevan ilman sisältämä kosteus on lisäksi monin tavoin seurattavissa ja arvot saa helposti luettavaksi etänä esim. matkapuhelimella tai tietokoneella. Tämä mittaustieto auttaa sekä uusien että olemassa olevien rakennusten kuivatusta ja kuivana pitämistä niiden koko elinkaaren ajan.

 

 

Mihin kuivatusteho perustuu?

Hiustenkuivaaja on kaikille tuttu ja lähes joka kodista löytyvä kuivatuksen tehokas apuväline. Patentoitua SafeDrying-kuivatusjärjestelmää voisikin kuvailla rakennusfööniksi.

Mihin kuivatusteho perustuu?

Hiustenkuivaaja on kaikille tuttu ja lähes joka kodista löytyvä kuivatuksen tehokas apuväline. Patentoitua SafeDrying-kuivatusjärjestelmää voisikin kuvailla rakennusfööniksi.

Betonilattian sisään asennettuun putkistoon puhalletaan kuivaa ja lämmin ilmaa, joka lämmittää betonilaatan. Laatta kuivuu nopeasti kierrätettävän ilmavirran ansiosta.


Rakenteiden sisälle nimittäin puhalletaan kanaviston kautta kuivaa ja lämmintä ilmaa suurella nopeudella. Kuiva ja lämmin ilma pystyy sitomaan itseensä tehokkaasti kosteutta, jonka ilmavirta sitten kuljettaa pois rakenteista.

Suljetussa kuivatusjärjestelmässä ilmavirran nopeus voidaan nostaa erittäin suureksi – suuremmaksi kuin millään puhaltimella, joka lämmittää vain betonin pintaa. Tutkimuksissa SafeDrying-järjestelmän onkin todettu poistavan kosteutta rakenteista useita kertoja tehokkaammin, kuin optimiolosuhteissa pinnan kautta tapahtuvan kuivatuksen.

SafeDrying-järjestelmään voidaan lisäksi yhdistää rakenteissa kiertävän ilman kosteushälytykset. Näin päästään kosteuden lähteille nopeasti. Järjestelmä myös mahdollistaa helpon siirtymisen tehokuivatusvaiheeseen rakenteita purkamatta.  

 

 

Etävalvonta

Toisin kuin perinteisillä menetelmillä, joissa kosteusarvoja seurataan vain mitta-anturin kapea-alaisen mittapisteen kautta, SafeDrying-järjestelmässä saadaan ilmavirran ja rakenteiden kosteutta valvomalla varmistettua turvallinen kuivuus reaaliaikaisesti koko kuivatusjärjestelmän alalta. 

Etäseuranta

Toisin kuin perinteisillä menetelmillä, joissa kosteusarvoja seurataan vain mitta-anturin kapea-alaisen mittapisteen kautta, SafeDrying-järjestelmässä saadaan ilmavirran ja rakenteiden kosteutta seuraamalla varmistettua turvallinen kuivuus koko kuivattavalta alalta. 

Betonilattian sisään asennettuun putkistoon puhalletaan kuivaa ja lämmin ilmaa, joka lämmittää betonilaatan. Laatta kuivuu nopeasti kierrätettävän ilmavirran ansiosta.
Yllä oleva grafiikka kuvaa Virtain Killinkosken koulurakennuksen kuivumista ja kuivuuden ylläpitoa.

Grafiikan punainen eli ylin osio kuvaa rakenteiden suhteellisen kosteuden (RH) vaaravyöhykettä, jossa mikrobikasvusto on todennäköistä (RH 85-100%). Keltaisella alueella mikrobikasvusto on mahdollista (RH 75-85%). Vihreällä alueella mikrobikasvusto on mahdotonta (RH 0-75%).

Kuten kuvasta näkyy, kuivatus on Killinkoskella onnistunut erinomaisesti. Jo 3 kuukaudessa päästiin kuivatuksessa vihreälle eli turvalliselle alueelle. Tämän jälkeen, noin 4 kuukauden aikana, syntyi rakenteille selkeä turvamarginaali, joka suojaa jatkossa rakenteita mahdollisilta kosteuspulsseilta ja lisää huomattavasti kosteusvikasietoisuutta. 


Kun riittävä turvamarginaali oli saavutettu, siirryttiin Killinkoskella normaalikuivatuksen säätö- ja etävalvontavaiheeseen, jolloin rakenteissa kierrätetään ilmaa joitakin tunteja vuorokaudessa ja kosteutta valvotaan etänä turvallisen kuivuuden ylläpitämiseksi.

Kuvaajasta nähdään myös, että ulkoilman ollessa loppukesästä kosteimmillaan rakenteiden RH nousi hieman, mutta lähti talvea kohti taas laskemaan. Tämä on normaalia vuosivaihtelua. Rakenteiden RH on vakiintunut nyt noin 35 %:n tasolle. Etävalvontaa jatketaan vielä vuosia, jotta turvallinen kuivuus voidaan varmistaa myös jatkossa.
 
Lue kokemuksia arvokiinteistön kuivatuksesta

SafeDrying

SafeDrying-järjestelmän pohjana toimiva Tulilattia-lämmitysjärjestelmä on alun perin kehitetty erittäin energiatehokkaiden pientalojen lämmitystarpeisiin. Tekesin myötävaikutuksella lämmitysjärjestelmään kehitettiin vallankumouksellinen kuivatusominaisuus. Patentoidusta kuivausominaisuudesta onkin muodostumassa kansantaloudellisesti merkittävä sovellus, kun home- ja kosteusongelmille voidaan heittää hyvästit taatusti kuivien rakenteiden ansiosta.

Yhteistyökumppanit