Uudisrakentaminen

SafeDrying on Tekesin kanssa kehitetty uusi patentoitu kuivatus- ja kuivanapitojärjestelmä, joka takaa kiinteistön kuivumisen ja kuivana pysymisen koko käyttöiän ajan.
Järjestelmällä voidaan lisäksi merkittävästi nopeuttaa uudisrakennusten käyttöönottoa.

Uudisrakentaminen

SafeDrying on Tekesin kanssa kehitetty uusi patentoitu kuivatus- ja kuivanapitojärjestelmä, joka takaa kiinteistön kuivumisen ja kuivana pysymisen koko käyttöiän ajan.
Järjestelmällä voidaan lisäksi merkittävästi nopeuttaa uudisrakennusten käyttöönottoa.

SafeDrying kuivasi myös Amos Rex-taidemuseon rakenteita

Helsingin ydinkeskustaan avatun Amos Rex -taidemuseon erittäin haasteelliset betonivalut kuivatettiin menestyksekkäästi SafeDrying-järjestelmällä.

SafeDrying kuivasi myös Amos Rex-taidemuseon rakenteita

Helsingin ydinkeskustaan avatun Amos Rex -taidemuseon erittäin haasteelliset betonivalut kuivatettiin menestyksekkäästi SafeDrying-järjestelmällä.

Museotyömaalle asennettiin useita kilometrejä SafeDrying-kuivatusputkistoa tuhansien neliöiden alalle ja kuivatettiin betonirakenteita jo paljon ennen vesikaton valmistumista. Tässä haastavassa kohteessa olevien, erittäin paksujen betonivalujen laskennallisesta kuivumisajasta saatiin SafeDrying -järjestelmällä nipistettyä useita vuosia, vaikka rakenteisiin kohdistui kova ulkoinen kosteusrasitus kattorakenteiden puuttumisen takia.

Kosteusrasituksen määrästä ja kuivatusjärjestelmän tehokkuudesta kertoo esimerkiksi se, että yhdeltä 285 m² kuivatuspiiriltä SafeDrying-kuivatusjärjestelmä poisti vettä 2315 litraa 6,5 kuukauden kuivatusjaksolla.

Tällä työmaalla SafeDrying mahdollisti rakennusaikataulussa pysymisen ja lattioiden pinnoittamisen huomattavasti perinteisiä menetelmiä aikaisemmin. Kustannuksiltaan SafeDrying-kuivatuksen asentaminen myös jäi vain murto-osaan muihin tarjolla olleisiin vaihtoehtoihin verrattuna.

Amos Rex -taidemuseolla hyväksi havaitulla SafeDrying-kuivatusjärjestelmällä voidaankin merkittävästi nopeuttaa työmaa-aikaista kuivumista ja varmistaa rakennuksen turvallinen kuivuus sekä ennen käyttöönottoa että käytön aikana. Näin voidaan olla varmoja kiinteistön koko elinkaaren aikaisesta kuivuudesta, josta saadaan tieto myös käyttäjille.

Järjestelmän edut

Esittelemme 12 erilaista syytä valita SafeDrying-järjestelmä

Järjestelmän edut

Esittelemme 12 erilaista syytä valita SafeDrying-järjestelmä

Suurten ja pienten uudisrakennusten käyttöön ottaminen nopeutuu huomattavasti patentoidulla SafeDrying -järjestelmällä. Nopeus tekee kuivatusmenetelmästä taloudellisesti viisaan ratkaisun, kun rakennukset valmistuvat ja voidaan ottaa käyttöön huomattavasti aikaisempaa nopeammin.

Kun kosteus poistetaan rakenteista, homeiden ja mikrobien kasvu estyy.

Rakenteen sisältä tapahtuvan SafeDrying-kuivatuksen on todettu olevan useita kertoja tehokkaampaa, kuin optimiolosuhteissa pinnan kautta tapahtuvan kuivumisen.

SafeDrying-kuivatusputket eivät vaadi asentajaltaan LVI-alan ammattipätevyyttä tai erityistä ylläpitoa ja ne voidaan valaa suoraan betonilaatan sisään.

Lattiaan voidaan vapaasti asentaa kiinnikkeitä, vaikka SafeDrying-putkisto on asennettuna.

SafeDrying tarjoaa myös mielenrauhaa käyttäjälle, sillä kun kuivatusjärjestelmä on kerran asennettu, pystytään sen avulla pitämään rakenteet kuivina ja terveinä niiden koko elinkaaren ajan. Jatkuva digitaalinen etäseuranta on nimittäin olennainen osa SafeDrying -metodia ja kerätyn datan saa helposti luettavaksi esimerkiksi matkapuhelimeen.

Etäseuranta on myös erinomainen apu asunnonvaihtotilanteessa, sillä sen avulla voidaan näyttää alapohjan kosteusdata kuukausien tai jopa vuosien ajalta. Näin ostaja ja myyjä välttyvät ikäviltä yllätyksiltä.

SafeDrying -järjestelmää on mahdollista käyttää kiinteistön lämmittämiseen.

SafeDrying -järjestelmän lämmönlähteeksi käyvät kaikki yleisimmät lämmitysmuodot.

SafeDrying on turvallinen tapa pitää kuivana ja lämmittää rakenteita, sillä putkistossa kierrätetään vain kuivaa, lämmintä ilmaa.

SafeDrying-kuivatusjärjestelmä on osoittanut jo toimivuutensa ja tehokkuutensa sekä rakentamisaikataulua merkittävästi nopeuttavat ominaisuutensa.
SafeDrying® kuivaa myös Amos Andersonin uuden taidemuseon betonirakenteita
SafeDrying® kuivaa myös Amos Andersonin uuden taidemuseon betonirakenteita
SafeDrying® kuivaa myös Amos Andersonin uuden taidemuseon betonirakenteita